Poziv dobavljačima božićnih drvaca

 

Pozivaju se dobavljači božićnih drvaca Grada Zagreba na predaju podataka o proizvodnji božićnih drvaca u 2013. godini sukladno odredbi članka 11. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine br. 116/08 i 123/08).

 

Podaci se predaju Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, zaključno do 27. veljače 2014., na propisanom obrascu BD-3 koji se može preuzeti OVDJE. Uz zahtjev se prilažu preslike deklaracije o sadnom materijalu i računa. Na zahtjev se plaća upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti u:

-          Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12/IV, soba 314, tel.: 01/658-5563, ili u

-          Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 4, soba 40, tel.: 01/610-1640 ili 01/610-1674.