Poziv dobavljačima božićnih drvaca

Pozivaju se dobavljači božićnih drvaca Grada Zagreba da do 1. ožujka 2013. godine Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo dostave podatke koji se odnose na opis proizvodnje božićnih drvaca u 2012. godini...

 

Pozivaju se dobavljači božićnih drvaca Grada Zagreba da do 1. ožujka 2013. godine Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo dostave podatke koji se odnose na opis proizvodnje božićnih drvaca u 2012. godini (članak 11. stavak 3. Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, Narodne novine br. 116/08 i 123/08).

Podaci o proizvodnji božićnih drvaca dostavljaju se na propisanom obrascu Božićna drvca-3 (BD-3) koji možete preuzeti ovdje: 
 

Uz obrazac BD-3 predaju se i preslike (originali na uvid): osobne iskaznice, potvrde o osobnom identifikacijskom broju Ministarstva financija – Porezne uprave (ukoliko ranije nije dostavljena u Upisnik), te deklaracije o sadnom materijalu.

Na zahtjev se plaća upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna.

Adrese za dostavu podataka su:
Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, soba 314, tel.: 01/658-5563, ili
Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, soba 39, tel.: 01/610-1640.