Poduzetništvo - Registracija trgovačkih društava

 

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Adresa: Amruševa 2
Tel: 01 4897 222
Fax: 01 4920 871

*
Upisom u sudski registar trgovačka društva postaju članovi:
HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE
Adresa: Rooseveltov Trg 2
Tel: 01 4561 555
Fax: 01 4828 380

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
KOMORA ZAGREB

Adresa: Draškovićeva 45
Tel: 01 4606 777
Fax: 01 4606 803


HUP, Hrvatska udruga poslodavaca
Adresa: Pavla Hatza 12
Tel: 4897 555
Fax: 4897 556

UMIS, Udruga malih i srednjih poduzetnika
Adresa: Donje Svetice 40
Tel: 2441 422
Fax: 2441 422

Poduzetnici koji su u Sudski registar upisani za ugostiteljsku i turističku djelatnost, te trgovinu, prije početka rada moraju od Gradskog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti (vidi: obrtništvo/minimalni tehnički uvjeti)