Objava ugovora

U cilju jačanja transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Grad Zagreb, sukladno  Strategiji suzbijanja korupcije 2015. – 2020. iz Akcijskog plana 2015. – 2016. – aktivnost 16., objavljuje popis ugovora, sklopljenih i registriranih u 2015. godini:


• imovinsko pravni ugovori,
• ugovori o najmu stanova,
• ugovori o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta,
• ugovori o zakupu poslovnih prostora.

 

Popis ugovora