Obavijest udrugama iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva čiji su programi/projekti sufinancirani iz Proračuna Grada Zagreba za 2012.

 

Udruge koje djeluju na području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, a korisnici su financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata odobrenih u postupku Javnog natječaja (rezultati Natječaja – OVDJE) dužni su do ugovorenog roka dostaviti Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, izvješće o provođenju programa/projekta u pisanom i elektroničkom obliku na e-mail adrese:
 
- iz područja zaštite životinja – berislav.bozickovic@zagreb.hr,
 
 
- iz područja poljoprivrede i ribolovstva - vlatka.lipovac-vranic@zagreb.hr ili iva.sudarevic@zagreb.hr,
 
 
- iz područja šumarstva i lovstva - danko.herman@zagreb.hr.
 
Obrazac izvješća o provođenju programa/projekta od interesa za Grad Zagreb iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za koji su odbrena sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2012. godinu možete preuzeti ovdje:
 
OBRAZAC