Nacrt prijedloga Programa zaštite divljači za dio Parka prirode Medvednica

Grad Zagreb, Gradski ured za poljopirvredu i šumarstvo, naručio je, a Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je izradio Nacrt prijedloga Programa zaštite divljači za dio parka prirode Medvednica – Grad Zagreb za razdoblje 2010./2011. – 2019./2020. koji se nalazi na javnom uvidu u razdoblju od 21. ožujka 2011. do 24. ožujka 2011. godine.

Grad Zagreb ovim putem poziva vlasnike i korisnike prostora da dostave svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Programa zaštite divljači za dio Parka prirode Medvednica - Grad Zagreb na jedan od slijedećih načina:

• u pisanom obliku na adresu: Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12/IV, sobe 316 ili 314, ili Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Područni ured Gradske uprave Sesvete, Sesvete, Trg D. Domjanića 4/III, soba 40, ili
• putem elektroničke pošte na: danko.herman@zagreb.hr, martina.pavicic-anic@zagreb.hr ili iva.kuhar@zagreb.hr, ili
• putem faksa: (+385) 1 658-5609, ili
• donijeti osobno u pisarnicu Područnog ureda Gradske uprave Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/I,soba 17, ili u pisarnicu Područnog ureda Gradske uprave Sesvete, radnim danom od 08,30 do 15,30 sati.

Javna prezentacija održat će se 25. ožujka 2011. godine u dvorani Područnog ureda Gradske uprave Novi Zagreb, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, III kat, s početkom u 15,30 sati.

Ovdje pregledajte obrazac za primjedbe i prijedloge (pdf), Poziv za javno predstavljanje (pdf) i tekst Nacrta prijedloga Programa zaštite divljači za dio Parka prirode Medvednica - Grad Zagreb (pdf)