Manifestacija „PROIZVODI HRVATSKOG SELA“

 

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava da se prijave pisanim putem za sudjelovanje na manifestaciji „Proizvodi hrvatskog sela“ koja će se održati 30., 31. 03. i 01. 04. 2012. godine na jezeru Bundek u Zagrebu. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
- presliku rješenja upisa u Upisnik poljoprivrednog  gospodarstva
- obrtni Upisnik
- izvod iz trgovačkog suda
- dokaz o registraciji djelatnosti u poslovanju s hranom životinjskog ili biljnog podrijetla ili rješenje o upisu u Upisnik odobrenih objekata.

Prijava se podnosi na adresu: Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12/IV, 10000 Zagreb.