Manifestacija Dani zagrebačkih jagoda

Trinaestu godinu zaredom Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo i Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, u suradnji s Udrugom uzgajatelja jagoda Grada Zagreba i udrugom proizvođača jagoda Zagrebačke županije „Jagodni prsten“ organiziraju manifestaciju DANI ZAGREBAČKIH JAGODA.
Od 11. svibnja do 12. lipnja 2011. građani mogu kupovati jagode na 36 lokacija u gradu na 46 štandova s ukupno 75 proizvođača (51 s područja Grada Zagreba i 24 s područja Zagrebačke županije).
Namjera je da svaki građanin Grada Zagreba u vrijeme trajanja ove manifestacije može doći do svježe i domaće zagrebačke jagode. Proizvodnja jagoda čini gotovo polovicu ukupne voćarske proizvodnje Grada Zagreba. Rezultat je to višegodišnjih mjera i aktivnosti Grada i Gradskog ureda. Područje Grada Zagreba i njegove okolice zbog svojih komparativnih prednosti za proizvodnju jagoda, temeljenih na povoljnim klimatskim i drugim uvjetima, postalo je prepoznatljivo područje intenzivne proizvodnje jagoda u Republici Hrvatskoj.
Dobra suradnja Grada s velikim brojem uzgajatelja jagoda ogleda se prije svega u provedbi izravnih mjera subvencioniranja proizvodnje, te aktivnostima Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo usmjerenim na promociju zagrebačke jagode, i to predstavljanjem proizvođača na tradicionalnoj manifestaciji Dani zagrebačkih jagoda. Navedene mjere i aktivnosti zaslužne su za stalni rast proizvodnje i potrošnje jagoda u Gradu Zagrebu, a uspjele su i privući interes stranog tržišta.