Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava ostvarenih od lovozakupnine i novčanih sredstava za razvoj i unapređenje lovstva na području Grada Zagreba

 

 

Na temelju članka 16. Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih iz lovozakupnine i sredstava za razvoj i unapređenje lovstva na području Grada Zagreba u 2013., kojeg je donio gradonačelnik Grada Zagreba 27. rujna 2013 godine, Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava ostvarenih od lovozakupnine i novčanih sredstava za razvoj i unapređenje lovstva na području Grada Zagreba

 

 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava ostvarenih od lovozakupnine i novčanih sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba za 2013., za razvoj i unapređenje lovstva.

 

  1. KORISNICI

Korisnici mogu biti lovozakupnici koji imaju u zakupu zajednička ili državna lovišta na području Grada Zagreba a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine.

 

  1. NAMJENA

Novčana sredstva dodjeljuju se u obliku subvencija (sredstva lovorakupnine) i donacija (sredstva za unapređenje i razvoj):

Subvencije mogu koristiti lovozakupnici za:

1. unos divljači;

2. premiju osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima;

3. sufinanciranje odstrela lisica.

Donacije lovozakupnici mogu koristiti za:

1 izgradnju i održavanje lovnotehničkih ili lovnogospodarskih objekata,

2. legalizaciju lovnotehničkih ili lovnogospodarskih objekata,

3. prihranu i prehranu divljači u lovištima.

 

  1. KRITERIJI

1. razmjer osiguranih vlastitih financijskih sredstava,

2. razmjer osigurane potrebne infrastrukture (organizacijske, komunalne, prometne),

 

  1. IZNOSI I ROKOVI

Subvencije

1.      unos divljači;

Subvencija za unos zeca običnog iznosi 400,00 kuna po jedinki, do najviše 10 jedinki po lovištu.

Subvencija za unos fazana može se odobriti lovozakupniku koji je u tekućoj godini sukladno Lovnogospodarskoj osnovi, kupio i u lovište unio fazansku divljač i to:

- do 8 tjedana starosti subvencija iznosi 30,00 kuna po kljunu,

- za 16 tjedana i više starosti subvencija iznosi 50,00 kuna po kljunu,

do ukupno najviše 100 kljunova po lovištu.

Zahtjevi za subvencije za unošenje divljači zeca običnog se podnose do 31. listopada 2013. na obrascu GZ/S 1.

Zahtjevi za subvencije za unošenje fazanske divljači podnose se do 31. listopada 2013. na obrascu GZ/S 2.

 

2.      premiju osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima;

Subvencija se odobrava do 50% iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu.

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 31. listopada 2013. na obrascu GZ/S 3.

 

3.      sufinanciranje odstrela lisica.

Subvencija iznosi 50,00 kuna po odstrijeljenoj lisici..

Zahtjevi za subvenciju podnose se do 01 . prosinca 2013. na obrascu GZ/S 4. za lisice odstrijeljene od 30. studenog 2012. do 29. studenog 2013..

 

Donacije

1.      Lovozakupniku koji na području Grada Zagreba u tekućoj godini izgradi ili održava lovnotehnički ili lovnogospodarski objekt sukladno odredbama Lovnogospodarske osnove, može se odobriti donacija do 20.000,00 kuna po ispostavi računa za izvedene radove.

      Zahtjevi za donaciju se podnose do 31. listopada 2013. na obrascu GZ/D 1. 

 

 

2.      Lovozakupnicima koji su predali zahtjev za legalizaciju lovnotehničkih ili lovnogospodarskih objekta, može se odobriti donacija u iznosu od 5 000,00 kn u navedenu svrhu.

Zahtjevi za donaciju se podnose do 31. listopada 2013. na obrascu GZ/D 2.

3.      Lovozakupniku koji u tekućoj godini izvrši prihranu ili prehranu divljači sukladno odredbama Lovnogospodarske osnove, može se odobriti donacija u iznosu do 5.000,00 kuna po ispostavljenim računima. 

Zahtjevi za donaciju se podnose do 29. studenog 2013. na obrascu GZ/D 3.

 

6.      DOKUMENTACIJA

Dokumentacija je utvrđena na propisanim obrascima koji se objavljuju sa ovim Javnim pozivom i čine njegov sastavni dio. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti i u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 316, svakim radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.

 

7.      ROK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

Zahtjevi će se riješiti u roku od 30 dana od dana zadnjeg roka za podnošenje zahtjeva.

 

8.      PREDAJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se na propisanim obrascima i propisanom dokumentacijom predaju Područnom uredu gradske uprave Novi Zagreb, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 17, svakim radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.

 

 

 

 

Obrazac GZ/S 1  

Obrazac GZ/S 2  

Obrazac GZ/S 3  

Obrazac GZ/S 4  

Obrazac GZ/D 1  

Obrazac GZ/D 2  

Obrazac GZ/D 3