Javni poziv za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište

Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13), javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba, i to za k.o. Brezovica, Kupinečki Kraljevec, Odranski Obrež, Sesvetski Kraljevec i Odra.

Javni poziv s prilozima objavljen je 7. srpnja 2014. na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište te na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13). Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba, k.o. Odra
Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba, k.o. Sesvetski Kraljevec
Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba, k.o. Odranski Obrež
Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba, k.o. Brezovica
Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba, k.o. Kupinečki Kraljevec
Prilog 1.
Prilog 2.
Prilog 3.
Upute za ispunjavanje gospodarskog programa