Izvješće o radu Povjerenstva za odabir programa ili projekata udruga za zaštitu životinja u 2011.

Na temelju članka 56. točke 23. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09 i 25/09) i članka 7. stavka 1. Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga za zaštitu životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/07 i 17/09), gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir programa ili projekata udruga za zaštitu životinja.

Zadaće povjerenstva bile su slijedeće:
- pregled programa i projekata dostavljenih na natječaj;
- ocjenjivanje ispunjavanja kriterija za ostvarivanje financijske potpore;
- predlaganje programa i projekata za financiranje iz proračuna Grada Zagreba, kao i predlaganje visine sredstava financijske potpore.

Povjerenstvo je pregledalo, ocijenilo i predložilo visinu sredstava financijske potpore za slijedeće programe ili projekte udruga: 

1. Projekti udruge "Savez udruga za zaštitu životinja grada Zagreba" (SUZA):

"Info centar za kućne ljubimce"

"Hitna pomoć za ranjene životinje"

"SOS za napuštene kućne ljubimce"

Traženi iznos sredstava iz Proračuna Grada Zagreba:

Projekt "Info centar za kućne ljubimce"          -  303.244,00 kn
Projekt "Hitna pomoć za ranjene životinje"     - 433.680,00 kn
Projekt "SOS za napuštene kućne ljubimce"  - 155.000,00 kn

Predloženi iznos sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva:

Projekt "Info centar za kućne ljubimce"            – 300.000,00 kn
Projekt "Hitna pomoć za ranjene životinje"      – 330.000,00 kn
Projekt "SOS za napuštene kućne ljubimce"    – 82.000,00 kn

2. Projekt udruge "Prijatelji životinja":

"Zagrebački program edukacije i direktne akcije o važnosti mikročipiranja, udomljavanja i provođenja Zakona o   zaštiti životinja zbog sprečavanja napuštanja, zlostavljanja i nekontroliranog razmnožavanja i o zaštiti životinja općenito"

Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 207.484,00 kn

Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 90.000,00 kn

3. Projekt udruge "Plavi križ":

"Kontrolirana depopulacija pasa i mačaka lutalica u gradu Zagrebu i okolici"

Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 150.000,00 kn

Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 22.250,00 kn

4. Projekt udruge "Didona":

"Kastracije-sterilizacije napuštenih životinja"

Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 64.750,00 kn

Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 18.750,00 kn

5. Projekt udruge "Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet":

"Za dobrobit psa-kvalitetnim udomljenjem"

Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 153.140,00 kn

Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 30.000,00 kn

6. Projekt udruge "Rina":

"Smanjimo broj napuštenih životinja"

 Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 107.100,00 kn

 Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 17.600,00 kn

 7. Projekt udruge "Futura daj šapu":

 "Odgovornost za životinje"

 Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 261.128,28 kn

 Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 26.750,00 kn

 8. Projekt udruge "S.O.S. za mace":

 "Zaštita populacije slobodnih mačaka"

 Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 100.000,00 kn

 Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 30.000,00 kn

 9. Projekt udruge "Krila-terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom"

 "Terapijski program uz pomoć konja"

 Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 50.000,00 kn

 Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 20.000,00 kn

 

Na Pozivni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga za zaštitu životinja objavljen 9. veljače 2011. u "Vjesniku" prijavilo se 9 udruga sa različitim programima/projektima.
Svih 9 udruga zadovoljilo je uvjete propisane Pozivnim natječajem.