Izvješće o radu Povjerenstva za odabir programa ili projekata udruga za zaštitu životinja u 2010.

Na temelju članka 56. točke 23. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09 i 25/09) i članka 7. stavka 1. Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga za zaštitu životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/07 i 17/09), gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir programa ili projekata udruga za zaštitu životinja.
Zadaće povjerenstva bile su slijedeće:
- pregled programa i projekata dostavljenih na natječaj;
- ocjenjivanje ispunjavanja kriterija za ostvarivanje financijske potpore;
- predlaganje programa i projekata za financiranje iz proračuna Grada Zagreba, kao i predlaganje visine sredstava financijske potpore.

Povjerenstvo je pregledalo, ocijenilo i predložilo visinu sredstava financijske potpore za slijedeće programe ili projekte udruga: 

1. Programi/projekti udruge "Savez udruga za zaštitu životinja grada Zagreba" (SUZA):

"Info centar za kućne ljubimce"

"Hitna pomoć za ranjene životinje"

"SOS za napuštene kućne ljubimce"

Traženi iznos sredstava iz Proračuna Grada Zagreba:

Program/projekt "Info centar za kućne ljubimce"             – 307.784,00 kn
Program/projekt "Hitna pomoć za ranjene životinje"       – 487.680,00 kn
Program/projekt "SOS za napuštene kućne ljubimce"   – 160.000,00 kn

Predloženi iznos sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva:

Program/projekt "Info centar za kućne ljubimce"            – 300.000,00 kn
Program/projekt "Hitna pomoć za ranjene životinje"      – 300.000,00 kn
Program/projekt "SOS za napuštene kućne ljubimce"    – 80.000,00 kn

2. Program/projekt udruge "Prijatelji životinja":

"Edukacija o važnosti mikročipiranja, udomljavanja i provođenja Zakona o zaštiti životinja zbog sprečavanja napuštanja, zlostavljanja i nekontroliranog razmnožavanja životinja te o zaštiti životinja općenito"

Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 149.904,00 kn

Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 80.000,00 kn

3. Programi/projekti udruge "Spirit":

"Odgovorni vlasnici – doprinose čišćem gradu i znaju kako spriječiti neželjeno razmnožavanje svojih ljubimaca"

"Maknimo ih s ceste – prije nesreće"

"Kastracijom do smanjenja broja napuštenih životinja"

Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba:

"Odgovorni vlasnici – doprinose čišćem gradu i znaju kako spriječiti neželjeno razmnožavanje svojih ljubimaca" – 6.000,00 kn
"Kastracijom do smanjenja broja napuštenih životinja" – 205.000,00 kn
"Maknimo ih s ceste – prije nesreće" – 170.000,00 kn

Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva:

"Odgovorni vlasnici – doprinose čišćem gradu i znaju kako spriječiti neželjeno razmnožavanje svojih ljubimaca" – 6.000,00 kn
"Kastracijom do smanjenja broja napuštenih životinja" – 37.000,00 kn

4. Program/projekt udruge "Krila – terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom":

"Konji – terapeuti, učitelji, prijatelji"

Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 115.000,00 kn

Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 20.000,00 kn

5. Program/projekt udruge "Ruka Nade":

"Smanjenje broja napuštenih životinja i kontrola njihovog razmnožavanja"

Traženi iznos iz proračuna Grada Zagreba: 361.318,00 kn

Predloženi iznos visine sredstava financijske potpore od strane Povjerenstva: 15.000,00 kn


Na Pozivni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga za zaštitu životinja objavljen 24. travnja 2010. u "Vjesniku" prijavilo se 13 udruga sa različitim programima/projektima.
Programe/projekte 8 udruga Povjerenstvo za odabir program ili projekata udruga za zaštitu životinja nije razmatralo iz formalno pravnih razloga.
Udruga "Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet" predala je natječajnu dokumentaciju izvan propisanog roka od 30 dana.
Udruge " Didona", " Lunjo", "Rina", " Futura", " Zagrebačko društvo za zaštitu životinja", "Lunjo – udruga za pomoć mačkama i psima lutalicama" i " Plavi križ" u svojim prijavama nisu priložile svu potrebnu dokumentaciju.