Izvješća o provođenju programa/projekata udruga sufinanciranih iz dijela Proračuna za 2010.

Budući da se bliži krajnji rok za predaju izvješća o provedbi programa/projekta poljoprivrednih, ribičkih, lovačkih i šumarskih udruga čije je provođenje sufinancirano sredstvima pomoći iz Proračuna Grada Zagreba za 2010. godinu, ovdje objavljujemo obrazac IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU PROGRAMA/PROJEKTA UDRUGE koji udruge trebaju predati Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo do 30. travnja 2011.