Evidencija kolektivnih ugovora

 

- uređeno je odredbama Zakona o radu (Narodne novine 93/14), u daljem tekstu Zakon i Pravilnika o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora („Narodne novine, br. 32/15), u daljem tekstu Pravilnik,

- zahtjev za evidenciju kolektivnih ugovora i njihovih promjena podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Zapoljska 1,

- uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 - 15.30 sati

                               utorak i četvrtak od 8.00 - 18.00 sati,

- informacije na telefon: 2333 777

 

 

DOSTAVA KOLEKTIVNOG UGOVORA NADLEŽNOM TIJELU:

 

 

- Svaki kolektivni ugovor te svaka promjena (izmjena, dopuna, otkaz ili pristup) kolektivnog ugovora mora se dostaviti ovisno o području primjene, ministarstvu ili uredu državne uprave u županiji odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada.

- Kolektivni ugovor obvezuje sve osobe koje su ga sklopile te sve osobe koje su u vrijeme sklapanja kolektivnog ugovora bile ili su naknadno postale članovi udruge koja je sklopila kolektivni ugovor. U kolektivnom ugovoru mora se naznačiti razina njegove primjene,

- Ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba nadležno je upravno tijelo za evidentiranje kolektivnih ugovora u kojim je kao područje primjene naveden Grad Zagreb.

- Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora, u dva primjerka, Uredu na evidenciju dostavlja stranka koja je prva navedena u tom ugovoru, odnosno stranka koja otkazuje kolektivni ugovoru i to u roku od 15 dana od dana njegovog sklapanja ili promjene.

 

EVIDENCIJA KOLEKTIVNIH UGOVORA:

 

- Evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena vrši se upisom kolektivnih ugovora ili njihovih promjena u Knjigu evidencije kolektivnih ugovora koja se vodi na papiru ili u elektroničkom obliku.

- Jedan primjerak evidentiranog kolektivnog ugovora ili njegove promjene vraća se stranci koja ga je dostavila na evidenciju.

- Uz knjigu nadležno tijelo vodi i zbirku isprava.

 

 

Prekršaji sindikata i udruge sindikata više razine i prekršaji udruge poslodavaca i udruge poslodavaca više razine

 

Poslodavac pravna osoba, sindikat i udruga sindikata više razine te udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine čini prekršaj ako u slučaju kad su to dužni učiniti, ne dostave kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora nadležnom tijelu.