Obavijest o pozivima za nadmetanje

 

ZIMSKA SLUŽBA Prema grupama predmeta nabave: Grupa 1. Novi Zagreb zapad - zapadni dio, Grupa 2. Sesvete – centar, Grupa 3. Sesvete – istok, Grupa 4. Sesvete - sjeveroistočni dio, Grupa 5. Stenjevec, Grupa 6. Novi Zagreb zapad - istočni dio, Grupa 7. Donja Dubrava, Grupa 8. Sesvete – zapad, Grupa 9. Maksimir, Grupa 10. Novi Zagreb zapad - jugoistočni dio, Grupa 11. Gornja Dubrava, Grupa 12. Podsused – Vrapče, Grupa 13. Detaljno čišćenje i odvoz snijega, Grupa 14. Čišćenje i soljenje javnih površina u zimskim uvjetima, Grupa 15. Strojni i ručni utovar snijega na području grada Zagreba.

, pod evidencijskim brojem nabave: Z-2014-14, broj dokumenta: 2014/S 002-0038839

 

       Rok za dostavu ponuda je 22.09.2014. u 09,00 sati.

 


Pretraživanje

Traži

Prikaz