HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Nacionalne manjine u Gradu Zagrebu

Na području Grada Zagreba tradicionalno prebivaju stanovnici različitih etničkih, kulturnih i vjerskih obilježja i opredjeljenja koji, na poseban i nenadomjestiv način, pridonose bogatstvu i raznolikosti zagrebačkoga gospodarskog, političkog, kulturnog i svekolikoga drugog života.

U vrijeme popisa stanovništva 2011. na području Grada Zagreba živjelo je 41.550 pripadnika nacionalnih manjina koji su činili 5,26% ukupnoga broja stalnih stanovnika Grada. Broj pripadnika pojedinih nacionalnih manjina iznosio je:
 

Nacionalna manjina Broj pripadnika Udjel u stanovništvu
Grada Zagreba (%)
Albanci
4.292
0,54
Austrijanci
104
0,01
Bošnjaci
8.119
1,03
Bugari
120
0,02
Crnogorci
1.191
0,15
Česi
835
0,11
Mađari
825
0,10
Makedonci
1.194
0,15
Nijemci
364
0,05
Poljaci
166
0,02
Romi
2.755
0,35
Rumunji
94
0,01
Rusi
331
0,04
Rusini
134
0,02
Slovaci
207
0,03
Slovenci
2.132
0,27
Srbi
17.526
2,22
Talijani
399
0,05
Turci
106
0,01
Ukrajinci
332
0,04
Vlasi
7
0,00
Židovi
317
0,04
Donošenjem Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02 i 80/10), utemeljenog na najvišim međunarodnopravnim standardima, dograđen je sustav unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u hrvatskom društvu. Zakonom je pripadnicima nacionalnih manjina, među ostalim, zajamčeno pravo izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

Tijekom 2003. i 2004. tijela Grada Zagreba poduzela su niz mjera u primjeni Ustavnog zakona. Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba održani su 18. svibnja 2003. Tada su izabrani članovi vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovenske i srpske nacionalne manjine, te predstavnici ukrajinske i židovske nacionalne manjine. Na dopunskim, odnosno ponovljenim izborima 15. veljače 2004. izabrani su po jedan član vijeća crnogorske i srpske nacionalne manjine i predstavnici bugarske, njemačke, slovačke i talijanske nacionalne manjine. Nakon provedbe izbora Grad je osigurao prostor i sredstva za rad izabranih vijeća i predstavnika i svu potrebnu stručnu i tehničku pomoć u procesu konstituiranja vijeća, odnosno uvođenja članova vijeća i predstavnika u obnašanje njihovih dužnosti. Na taj su način osigurani preduvjeti za nesmetano funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u skladu s njihovom ustavnom ulogom.

U svibnju 2004. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/04), kojom su u temeljni gradski akt ugrađene odredbe o ovlastima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, o službenoj uporabi znamenja i simbola nacionalnih manjina, te o osiguravanju sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Dva mjeseca kasnije, Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/04), uređeni su način, rokovi i postupak ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu. Iako to nije bila zakonska obaveza Grada, spomenutom je odlukom osnovan Odbor za nacionalne manjine kao stalno radno tijelo Gradske skupštine koje razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i prijedloge općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine u Gradu Zagrebu te Gradskoj skupštini daje svoje prijedloge i mišljenja. Odbor ima predsjednika i šest članova. Tri člana Odbora imenuju se iz redova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

 

Izbori za četvrti saziv vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba održani su 31. svibnja 2015. Izabrani su članovi vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovenske i srpske nacionalne manjine; predstavnice poljske, ruske i židovske nacionalne manjine te predstavnici austrijske, bugarske, njemačke, rusinske, slovačke, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine.