HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/2015)  propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (čl. 57. stavak 1. Zakona). Člankom 58. stavkom 1. Zakona propisano je da se u svrhu provedbe Zakona pravo pribavljanja podataka imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.

Obrasci zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena:
 

Zahtjev za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena predaje se poštom, osobno na urudžbeni zapisnik (soba 40) u Vodnikovoj 14 ili na službeni mail: vrednovanje@zagreb.hr .
Zahtjeve putem aplikacije eNekretnine molimo ne predavati do daljnjega.
Sve informacije mogu se dobiti na tel: 616-6267; 610-0359; 610-0355.