Akcija besplatne kastracije napuštenih pasa i mačaka

Suradnjom zainteresiranih strana, osigurana je donacija za provođenje akcije, kojoj je cilj promicanje humane redukcije populacije životinja. Smatramo da je takvim pristupom moguće smanjiti probleme vezane uz nezbrinute životinje, bez obzira gleda li se na njih kroz prizmu zaštite zdravlja ljudi, zaštite imovine građana ili problematike zaštite životinja.

Akcijom koja je počela 18. veljače, bit će osigurana kastracija pasa na Veterinarskom fakultetu te slobodno živućih mačaka s područja Grada Zagreba u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba - Gradskom skloništu za nezbrinute životinje. Institucije će osigurati stručno izvedene zahvate na životinjama, sukladno svim zakonskim propisima i pravilima struke, dok će udruga „Prijatelji životinja“ imati koordinativnu ulogu te primati prijave zainteresiranih građana i udruga (ograničen je broj zahvata). Napominjemo da pri određivanju prioriteta, prvenstvo imaju nezbrinute životinje, a sve kako bi se pomoglo pojedincima i udrugama koje zbrinjavaju napuštene životinje. Veterinarski fakultet i ustanove zahvate neće naplatiti tj. zahvaljujući donatorima osiguran im je materijal potreban za provedbu akcije.